Herkennen van gezichten

Kijk op het Gezicht

Herkennen van gezichten

Kijk op het Gezicht

Hoe staan de afzonderlijke onderdelen van het gezicht in relatie tot het geheel en wat is de functie van de hersenen bij het herkennen van gezichten? Over prosopagnosia, een stoornis in de hersenen waardoor mensen anderen en zichzelf niet meer herkennen en verder over het kunnen thuisbrengen van gezichten, de rol van ooggetuigen in een strafzaak, de herkenning van gezichten door computers en de functie van compositiefoto's in een strafzaak.
Gesprekken met karikaturist Stanley Heinze, hoogleraar neuropsychologie Edward de Haan, Universiteit Utrecht,  Marten den Uyl, directeur Sentient Machine Research Amsterdam en Adri van Amelsvoort, hoofd Vakgroep Algemene Recherche, Rechercheschool Zutphen.