Landdag van de Bijzondere Vrijwillige Jeugdstorm (Rotterdam; Plaswijck-Park, 1931)

Jan Koelinga, 18 juli 1931 (stom)

Landdag van de Bijzondere Vrijwillige Jeugdstorm (Rotterdam; Plaswijck-Park, 1931)

Jan Koelinga, 18 juli 1931 (stom)

Filmverslag van grote bijeenkomst van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm te Rotterdam (Hilligersberg), waar in het Plaswijck-Park toespraken werden gehouden en prijzen uitgereikt. De Landstormdag werd gehouden voor het verband Rotterdam van de BVL en aanwezig waren o.a. de minister van defensie en Luitenant Generaal Borel, de inspecteur van de BVL. Voor het stadhuis op de Coolsingel werd gedefileerd voor de loco-burgemeester en tal van autoriteiten.

00.00 Spreker spreekt vanaf met Nederlandse vlag versierd spreekgestoelte de grote menigte landstormers toe (noot 1) 00.27 Luitenant van de artillerie reikt prijswinnaar de medailles voor zijn team uit 00.37 Een tweede prijswinnaar loopt weg met de teammedailles 00.41 Een drietal majoors in gesprek met een generaal 00.53 Met vier militaire tamboers en kapel voorop trekt de stoet door de stad 01.06 Speldjesverkoper verkoopt deelnemers zijn waar 01.14 Delegatie betreedt het stadhuis 01.31 Speldjesverkoper strikt een agent 01.41 Gezelschap officieren met collega's in burger aan winderige terrastafeltjes 01.56 Close-up van majoor der Grenadiers 02.04 Kapitein ter zee in gesprek met heer met bolhoed 02.09 Het gezelschap verlaat het terras 02.23 Dirigent van de spelende harmonie 02.32 Close-up van luitenant der Jagers 02.35 Twee luitenants van de infanterie 02.44 Prijswinnaar bekijkt gewonnen beker en toont deze trots aan de camera 02.53 Winnend team (in burger) met gewonnen bekers, medailles en een lauwerkrans 03.03 Wapperende Nederlandse vlag aan hoge vlaggemast 03.07 De door Rotterdam marcherende stoet (noot 2) 03.49 De stoet trekt voorbij 04.00 Hoge gasten op de tribune 04.08 Spreker betoogt met armgebaren voor de voor hem staande landstormers in burger 04.36 Groepje muzikanten tijdens hun rustpauze 04.40 Een tweede spreker richt zich eerst tot de gasten op de tribune vervolgens tot de lanstormers voor hem 04.50 Toeluisterende officieren 04.53 De landstormers arriveren in colonne bij het terrein 05.34 De spelende harmonie 05.40 Officier groet de voor hem aangetreden vaandelwacht 05.50 Aankomst van de minster, lt.gen. Borel, commandant van de BVL, een vlagofficier, officieren en andere genodigden 06.05 Officier van de generale staf groet de generaal en zoekt zijn plaats op 06.10 Op de bestuurstafel uitgestalde prijzen 06.17 Luitenant van de infanterie op het spreekgestoelte 06.28 De hoge gasten op de tribune zijn opgestaan 06.34 Landstormers bekijken de uitstalling van huishoudelijke voorwerpen en een neemt een koffiemolen mee. Luitenant vraagt de gegadigden op te schuiven 06.53 De bij de prijzentafel verzamelde landstormers 07.08 Viertal landstormers in uniform aan terrastafeltje. Poot van een stoel breekt en landstormer tuimelt achterover 07.15 Stoeiende landstormer 07.17 De musicerende kapel 07.28 Luitenant op het spreekgestoelte leest de winnende tombolanummers voor 07.37 Tombola-winnaars met de door hen gewonnen prijzen 07.48 Uitpakken en tonen van een gewonnen prijs 08.02 Eerste luitenant van de infanterie 08.06 De landstormers verlaten het terrein 08.13 Groepje landstormers betreedt het station 08.25 De stoet (zie t.c 00.53, 03.07 t/m 03.49) trekt over de Coolsingel 08.39 Burgemeester en minister slaan, staande voor het stadhuis, langsmarcherende landstormers gade 08.57 Het hoge gezelschap op de trappen van het stadhuis 09.11 Het gezelschap gaat naar binnen 09.14 EINDE Beschrijver Noot 1: De Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL) werd in het laatste decennium van de vorige eeuw opgericht als een soort reserveleger. De leden waren veelal militairen met Groot Verlof, die zich voor een aantal jaren verbonden aan de jaarlijkse oefeningen en wedstrijden van de BVL deel te nemen en zich op eerste oproep ter beschikking te stellen. Kader van de BVL bestond uit zowel reserve- als beroepsofficieren en -onderofficieren Het filmfragment is tamelijk chaotisch gemonteerd. De volgorde dient te zijn: Aankomst deelnemers te R'dam, mars door de stad o.a. over de Coolsingel en dan afmarcheren naar het terrein te Westmaas. Daarna vertrekt men op eigen gelegenheid.