Het metalen hart

Diana Filmproductie Amsterdam (Jan Koelinga), 1948

Het metalen hart

Diana Filmproductie Amsterdam (Jan Koelinga), 1948

Film over de productie van zuigers voor verbrandingsmotoren in auto's, motorfietsen en vliegtuigen. 00.16 Embleem van Diana Films. Tekst : Diana Filmproductie 3 Rue Dupont Bruxelles presenteert : 00.23 Tekst : Het metalen hart. Nederlandsche tekstbewerking Rolf ten Kate. Camera, montage en regie Jan Koelinga 00.35 Beeld : Vrachtschip in het Zuidertoeleidingskanaal te IJmuiden passeert het Fort 00.48 Sluisdeuren gaan dicht 00.52 en weer open, waarna het schip uit de sluiskolk het Noordzeekanaal opstoomt 01.07 Balen bladaluminium worden van een oplegger naar de opslag gekanteld 01.15 Bladen aluminium worden bovenin de opening van smeltoven gestort en naar binnen gestampt met lange stang 01.33 Met een lange gietlepel wordt gesmolten aluminium uit de oven gehaald, naar de vormen gebracht en daarin leeggegoten 01.40 Hevig zwetende smelter 01.45 Het gieten in de vorm 01.50 Rollen draad, korrels en hompen die met een moker in kleinere stukken geslagen worden 02.00 Kijkje in de smelterij en gieterij waar broodjes zuivere aluminium in ovens gestort worden, vervolgens het draad, de brokken en de korrels 02.24 Melkdrinkende smelter (noot 1) 02.28 Met lange lepels tussen de oven en gietvormen heen en weer lopende smelters 02.45 Smelter giet zijn lepel leeg in de vorm 02.52 Gegoten broodjes aluminiumlegering worden uit de vormen gekanteld 02.58 Magazijn met hoog opgestapelde broodjes legering die op een weegschaal gewogen worden 03.05 Onder een kolomboor wordt een gat in een broodje geboord waarna de boorkrullen in een papieren zakje worden gedaan 03.15 Uitgebreide proeven met de legering in het laboratorium. Het residu wordt in een papieren filter opgevangen 03.59 Klompje van het metaal wordt aan een brandproef onderworpen 04.04 Schaafmachine. Schaver, die het afschaven nauwkeurig van dichtbij volgt 04.25 Bewerken van het metaal op een draaibank 04.29 Uit drie stukken bestaand gietmodel 04.33 Broodjes alliage worden in de smeltoven gegooid, waarna de as, na ontgassing ontstaan, met een gietlepel van bovenaf van de vloeibare gietmassa wordt verwijderd door de smelter die transpireert door de hitte 05.03 Horizontale thermometer wijst 850 graden Celsius aan 05.06 Gietlepel vloeibaar metaal wordt uit smeltoven gehaald en leeggegoten in de giettrechter van gietvorm 05.17 De spindel van de bovenkast van de gietvorm wordt gelost en afgenomen, vervolgens de twee zijvormen, waarna de onderkast door aan handwielen te draaien gelost wordt, zodat de gegoten ruwe zuiger met een tang uitgenomen kan worden 05.40 Met een hamertje worden de gietarmen losgebikt 05.50 De ruwe zuiger wordt getoond 05.53 Opstapelen van ruwe zuigers in de de uitgloeioven. De wijzer van de thermometer loopt naar 300 graden Celsius 06.08 Meten van de hardheid van het zuigermetaal. De klok van de hardheidsmeter wijst 70 aan 06.21 Een drietal draaibanken in de draaierij 06.31 Op een klein cirkelzaagje wordt het restant van de gietloop (uitsteekseltjes ter weerszijden van het werkstuk) weggezaagd en getoond 06.48 Werkstuk wordt vastgezet in de klauw van een draaibank 06.57 De pasrand, aan de binnenkant bovenin de zuiger, wordt uitgedraaid 07.05 Zonneklep dragende draaier 07.09 De zuiger op de draaibank. Als de beitel de pasrand heeft uitgedraaid, komt de klauw tot stilstand, het werkstuk wordt uitgenomen en getoond 07.26 Een nieuwe beitel wordt bevestigd waarmee de kop van de zuiger wordt gevlakt. Centergat, precies in het midden van de bovenkant van de zuiger, wordt geboord. De zijkant wordt afgedraaid, waarna de zuiger getoond wordt 08.17 Steken van groeven voor de zuigerveren 08.40 De zuiger met de drie groeven, de twee smalle voor de compressieveren, de brede voor de olieschraapveer 08.44 Boren onder een kolomboor van oliegaatjes in de groeven 08.56 Aanbrengen van de gaatjes 09.04 De zuiger wordt rechtop in de zaagbank vastgezet waarna met het cirkelzaagje de vertikale zaagsnede wordt aangebracht 09.24 Zuiger met de horizontale en vertikale zaagsneden 09.28 Zuiger wordt vastgezet in horizontale boormachine 09.37 die aan weerszijden van de zuiger de pistongaten boort 09.45 Tonen van de pistongaten 09.52 Opstapelen van te bewerken zuigers bij een draaibank 09.58 Draaier. Wederom het opstapelen 10.11 Draaier buigt zich over het werkstuk in de precisiedraaibank 10.21 Werkstuk dat met diamant wordt afgedraaid. Geconcentreerde draaier. Na de bewerking wordt de zuiger uitgenomen 10.43 Draaier stelt de draaibank in en stelt machine in werking 10.55 Rondtollende zuiger in de bankklauw tijdens het draaien van de groef voor de borgveer in het pistongat 11.04 Slijpmachine wordt in werking gesteld. Directieleden komen deze laatste bewerking bekijken 11.21 Slijper achter zijn riemaangedreven slijpmachine 11.31 Zuiger wordt geslepen 11.36 De gereedgekomen zuiger 11.46 Het aanbrengen van de bestemming dmv. tamponeren van sjabloon, Chili, Oslo, Batavia 11.55 Opleggerbus van de Nederlandse Spoorwegen op druk bereden weg 12.02 Oplegger van een bodedienst uit Utrecht 12.10 Start van motorraces op een grasbaan 12.15 Open sportwagen uit Noord-Holland, waarboven het bladerdek van de bomen voorbijschuift 12.23 De heer in hemdsmouwen in zijn sportwagen 12.27 14 cylinder 1200 PK Pratt en Whitney motor van DC-3 wordt gestart 12.36 Startende L49 Constellation van de KLM 12.43 Tekst : Einde 12.57 EINDE