De crisisjaren 1934-1936

Jan Koelinga, 1936 (stom)

De crisisjaren 1934-1936

Jan Koelinga, 1936 (stom)

Beelden van gebeurtenissen in Nederland in de dertiger jaren.
Men ziet de verstrekking van fietsplaatjes met een gat aan de
werklozen in Amsterdam; rellen bij het Jordaanoproer. Politie
en marechaussee schieten op demonstranten. Heiwerkzaamheden
met een stoomheier voor (waarschijnlijk) de bouw van een
tunnel; en bouw van brugsegmenten voor de te openen
verkeersbrug over het Hollands Diep bij Moerdijk.