De viering van het 750-jarig bestaan van 's-Hertogenbosch (1935) deel 1

Micron Film Haarlem, 6 juli 1935

De viering van het 750-jarig bestaan van 's-Hertogenbosch (1935) deel 1

Micron Film Haarlem, 6 juli 1935

Eerste deel van 4-delige reportage over de viering van het zevenhonderdvijftig bestaan van 's-Hertogenbosch. In dit deel beelden van het rijk met beeldhouwwerk versierde exterieur van de St. Janskathedraal. Een rappe monoloog van een jochie waarna opnamen van de massale bijeenkomst voor het stadhuis, waar vanaf het bordes redevoeringen worden afgestoken. Voorts beelden van de met vlaggen en banieren versierde straten.
BESCHRIJVING: 00.02 (neg) Beginleader waarin countdown, RVD-logo en archiefnummer FA 00.12 Tekst : Herdenking 750-Jarig Bestaan 's-Hertogenbosch Juli 1935. Een cinematisch verslag in klank en beeld vervaardigd door Micron film/Jac. van der Wal Haarlem 00.34 Beeld : Langzame pan langs het rijk gebeeldhouwde exterieur van de St. Janskathedraal (noot 1) terwijl carillon het volkslied laat horen 00.58 Bovenlicht waarboven gebeeldhouwde liggende figuren van Hertog Hendrik van Brabant en zijn gemalin 01.02 Op luchtboog gebeeldhouwde figuren (noot 2) 01.06 Idem 01.13 Gezicht vanaf het schip op een der zijbeuken 01.22 Op luchtboog gebeeldhouwde figuren van gildelieden 01.31 Langzame pan langs zijbeuk 01.35 Op luchtboog gebeeldhouwde figuren 01.46 Gebeeldhouwde half liggende figuren van Hertog Jan en zijn gemalin 01.53 Groep dames luistert aan de voet van de kathedraal naar het carillon 02.05 Gebeeldhouwde half liggende figuur van zgn. erwtenman (noot 3) 02.10 Een jochie die niet zichtbare heer in rap stads-Brabants verhaal vertelt 03.02 Surveillerende agent nadert 03.06 Jochie neemt de benen 03.09 Tekst : De Stad in Feesttooi 03.17 Beeld : straatbeeld met uitgestoken nationale vlaggen, ereboog, en met vlaggenzuilen versierde straten 04.05 Stationsplein gezien in de richting van het station 04.10 Op voorgrond gebeeldhouwde plantsoenvaas, verder weg zuil met vergulde vogel in het plantsoen voor het station 04.17 Met vlaggen en vlaggenwiel versierde straat 04.22 Tekst : Onder groote belangstelling had 6 Juli de openingsplechtigheid plaats. 04.32 Beeld : Menigte belangstellenden voor en menigte autoriteiten op het bordes van het stadhuis 04.44 Ouderwetse open auto rijdt langs de menigte 04.56 Jeugd komt aanrennen maar wordt gestopt door agent 05.02 Door vierspan getrokken diligence met bovenop heren in jacquet en hoge hoed arriveert 05.10 Tekst: De Algemeene Leider der Stadsfeesten Herman van den Eerenbeemt voerde als eerste spreker het woord 05.18 Beeld : v.d. Eerenbeemt memoreert in zijn toespraak het vele werk van 16 commissies en 32 buurtcommissies 06.04 Muziekkorps van het garnizoen met daarachter menigte 06.14 De tamboer-majoor met kolbak 06.20 Luisterend publiek van vooraanstaande dames en heren 06.32 Genodigden op het bordes tijdens toespraak. Op de voorgrond met stadswapen versierde verhoging waarin fotografen wegduiken om zicht cineast niet te belemmeren 06.50 Tekst : Ter officieele opening der herdenkingsfeesten sprak daarna Burgemeester Mr. F.J. van Lanschot. 07.05 Beeld : Burgemeester van Lanschot houdt openingstoespraak gefotografeerd door fotograaf op de verhoging 07.42 Gereedstaande harmonie met overgang naar muziektent 08.01 Burgemeester memoreert in zijn rede stichting van de stad door Hertog Hendrik van Brabant en Lotharingen 08.24 Tekst : Namens de burgerij sprak de Presidente van het Huldigingscomite Mevr. Mr. Jacq. Brans-Woltering. 08.34 Beeld : Mevr. Brans-Woltering op het bordes richt zich tot de burgemeester 08.57 Eindleader 09.03 EINDE TREFWOORDEN: kathedralen; menigte; straatbeelden; vlaggen; redevoeringen; bijeenkomsten; burgemeesters ANNOTATIES: Tijdcodes in het veld Beschrijving zijn van oude drager. Noot 1: Gebouwd tussen de 14de en 16de eeuw is de kathedraal, ondanks ingrijpende vernieuwingen in de 19de en 20ste eeuw een der fraaiste voorbeelden van Brabantse gotiek (Bron: Kleine WP, dl. 7, blz. 2206) Noot 2: De luchtboogbeeldjes komen, volgens prof. Mosmans, aan geen andere kathedralen ter wereld voor. Deze groteske beeldjes dienen ter vervanging van de gewone 'crochets' of krabben (blad-bloemhogels). Er zijn aan de St. Jan 16 luchtbogen en elke luchtboog bevat 6 figuren, dus in totaal 96 beeldjes. De luchtbogen zijn aan de noordzijde (8 stuks) en aan de zuidzijde (eveneens 8 stuks) aangebracht. Vele beeldjes waren in de loop der eeuwen zodanig beschadigd dat zij bij de restauraties door nieuwe, dikwijls gefantaseerde, werden vervangen. (Ontleend aan correspondentie van Dr. Frans L. Jansen, 's-Hertogenbosch, mei 1996) Noot 3: Deze beeltenis komt voor aan de noordzijde en stelt bouwmeester der kerk voor. Volgens de legende zou zijn vrouw hem een ketel erwtensoep op het werk gebracht hebben. Ontevreden over die alledaagse kost voor een man die een braspenning (zes en een kwart cent nu) per dag verdiende, destijds een hoog loon, schopte hij de ketel van het dak, uitroepende : Is dat nu kost voor een man, die daags een braspenning winnen kan. (Bron : zie noot 2)