Het belang van taal voor je relatie!

ScienceFlash NewsUpdate

Het belang van taal voor je relatie!

ScienceFlash NewsUpdate

Het succes van dates en relaties wordt bepaald door taal: hoe synchroner de woorden van het koppel lopen hoe hoger de slagingskans.