Grootschalige kartelvorming

Hoe?Zo! Wetenschapscafé 12-11-2010

Grootschalige kartelvorming

Hoe?Zo! Wetenschapscafé 12-11-2010

Economische kartels zijn tegenwoordig verboden, maar dat is niet altijd zo geweest. Tot aan de Tweede Wereldoorlog waren kartels bijna overal ter wereld populair. Ze reguleerden de economie en hielden de werkeloosheid laag, dacht men. Gerard Aalders, onderzoeker bij het NIOD, schreef er een boek over: Kartels. De Amerikaanse strijd om de wereldhegemonie.
Kartels zijn verboden. Bedrijven die de regels overtreden, kunnen een boete van vele honderden miljoenen euro’s tegemoet zien. Toch waren kartels tot voor kort overal ter wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten, populair.