De zoektocht naar de ware sekse

Labyrint

De zoektocht naar de ware sekse

Labyrint

Transgenders worstelen met de allesoverheersende gedachte dat ze tot het andere geslacht behoren. Nederland geldt wereldwijd als pionier op het gebied van onderzoek naar genderdysforie. Neurowetenschapper Julie Bakker probeert met behulp van feromonen het ware geslacht van het brein bepalen. Bakker wil weten hoe transgenderkinderen op deze feromonen reageren—volgens hun biologische geslacht of volgens het geslacht dat ze wensen? Het antwoord op deze vraag kan een rol spelen bij de ingrijpende beslissing een geslachtsverandering te ondergaan.
Tegenwoordig richten onderzoekers hun aandacht op het brein om te achterhalen of iemand man of vrouw is. Maar de zoektocht naar wat mannen van vrouwen onderscheidt is niet nieuw: vroeger zochten onderzoekers de ware sekse al in onze hormonen, geslachtsklieren of chromosomen. Eén optie lijken wetenschappers nooit te overwegen: dat onze sekse geen scherpe tweedeling is, maar een breed spectrum aan mogelijkheden. Hoe komt het eigenlijk dat onderzoekers de ware sekse nog niet hebben gevonden? Hebben ze nog niet goed genoeg gezocht, of komt dat omdat de ware sekse simpelweg niet bestaat?

advertentie