Wetenschap en Afrika: Welke ontwikkeling staan Afrika te wachten?

Adams Appel - Afrika

Wetenschap en Afrika: Welke ontwikkeling staan Afrika te wachten?

Adams Appel - Afrika

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om voor 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht doelstellingen vastgelegd:de millenniumdoelen. Veel van die wereldproblemen spelen in Afrika. Honger, armoede, gebrek aan scholing, HIV/AIDS.
Pedagoog dr.Jacques Zeelen onderzoekt of de onderwijsdoelstelling gehaald wordt. Godsdienstwetenschapper Brenda Bartelink kijkt naar de rol die religieuze organisaties spelen bij de HIV/AIDS-voorlichting. Historicus dr.Michel Doortmont vraagt zich af óf Afrika wel geholpen kan worden.