Energie: voor niets gaat alleen de zon op

De Bètacanon

Energie: voor niets gaat alleen de zon op

De Bètacanon

Eeuwenlang zocht de mens naar een perpetuum mobile: een machine die zichzelf in beweging houdt. Die zoektocht leidde niet tot de eeuwig bewegende machine. Er gaat altijd energie "verloren" door wrijving in de machine. Energie kan nooit verloren gaan, maar wordt wel omgezet in verschillende vormen. Er zijn vele manieren om energie te meten en in maten uit te drukken.