Een op de vijf gewervelde dieren met uitsterven bedreigd!

ScienceFlash NewsUpdate

Een op de vijf gewervelde dieren met uitsterven bedreigd!

ScienceFlash NewsUpdate

Volgens de biodiversiteitstop die momenteel plaatsvindt in Japan komen er zo'n 50 soorten per jaar dichter bij uitsterving. De oorzaken zijn vooral houtkap, jacht en uitbreiding van landbouwgrond.