Dierproeven uit de taboesfeer

Hoe?Zo! Wetenschapcafe 08-10-2010

Dierproeven uit de taboesfeer

Hoe?Zo! Wetenschapcafe 08-10-2010

Het gebruik van dierproeven schept een ethisch dilemma dat iedereen aangaat. Daarom wil het Erasmus Medisch Centrum dierproeven uit de taboesfeer halen en de discussie over proefdieren stimuleren. Het ziekenhuis treedt dan ook als eerste universitair medisch centrum naar buiten met een jaarverslag over dierproeven dat bedoeld is voor het algemene publiek.
In het Wetenschapscafé een gesprek met Martje Fentener van Vlissingen, directeur van het Erasmus Dierexperimenteel Centrum. Zij wil dat iedereen beseft welke plaats dierproeven innemen in het medisch onderzoek en welke ethische dilemma’s daaraan kleven.