Taal: talloze gedachten in een paar woorden

De Bètacanon