Taal: talloze gedachten in een paar woorden

De Bètacanon

Taal: talloze gedachten in een paar woorden

De Bètacanon

Het gebruik van taal is een essentiële voorwaarde voor het ontstaan van complexe sociale verbindingen en gemeenschappen zoals mensen die kennen. Door middel van taal kunnen we ook onze kennis delen met anderen, bijvoorbeeld met onze kinderen. Dit stelt kinderen van een nieuwe generatie in staat een uitgebreide kennis te verkrijgen over de wereld zonder dat ze deze helemaal zelf moeten vergaren.