Micro-Organismen: op de grens van leven

De Bètacanon

Micro-Organismen: op de grens van leven

De Bètacanon

Een micro-organisme of microbe is een organisme dat te klein is om met het blote oog te zien. Hieronder vallen alle ééncelligen zoals bacteriën, amoeben, eencellige algen en schimmels. Virussen en prionen worden niet tot de micro-organismen gerekend omdat ze niet als levend worden gezien. De kleinste eencelligen zijn de bacteriën. Ze zijn gemiddeld een duizendste millimeter groot en bezitten uiteraard de genetische code waarmee een nieuwe bacterie gemaakt kan worden. Het menselijk lichaam bevat meer bacteriën dan menselijke cellen. Verreweg de meeste van deze bacteriën zijn niet ziekteverwekkend maar helpen ons te overleven.