Symbolen & formules: redeneren zonder formules

De Bètacanon

Symbolen & formules: redeneren zonder formules

De Bètacanon

Wiskunde bestaat uit rare tekens die voor een normaal mens niet te begrijpen zijn. Waarom gebruiken wiskundigen deze symbolen? De belangrijkste reden daarvoor is efficiëntie. Met een formule kun je iets heel kort zeggen, waar je in woorden hele zinnen of zelfs alinea’s voor nodig hebt.
Het oudst bekende gebruik van het symbool + voor optelling komt voor in een manuscript uit het eind van de vijftiende eeuw. Daarvóór werd vaak gewoon een woord gebruikt. Het +-teken is waarschijnlijk een afkorting voor het Latijnse 'et', dat 'en' betekent. De + was nog niet meteen het standaardsymbool: in het 16e eeuwse Italië bijvoorbeeld werd nog p of p gebruikt, als afkorting voor plus.