Levensduur: de dood als gemeenplaats van het leven

De Bètacanon

Levensduur: de dood als gemeenplaats van het leven

De Bètacanon

Als er leven is dan houdt het ook een keer op - en dan is er de dood. De dood is niet alleen één van de weinige zekerheden die het leven te bieden heeft, maar ook één van de weinige dingen die al het leven gemeen heeft.
Wat bepaalt de levensverwachting bij de mens? Hoewel er genetische defecten bij mensen bekend zijn die de levensduur sterk kunnen verkorten, zijn andere factoren dan genen waarschijnlijk veel belangrijker. Dat blijkt uit genetische analyses waaruit geconcludeerd wordt dat ongeveer 15-30% van de variatie in levensverwachting een genetische oorzaak heeft. Andere factoren die van invloed zijn op de levensduur zijn bijvoorbeeld geslacht (mannen leven korter), sociaal economische status, 'life style' en waarschijnlijk ook de kwaliteit van de levensomstandigheden tijdens de vroege ontwikkeling.