Cognitie: het hoofd dat de geest geeft

De Bètacanon

Cognitie: het hoofd dat de geest geeft

De Bètacanon

Cognitie is de verzamelterm voor de functies die ons in staat stellen tot intelligent gedrag, zoals waarneming, denken, taal en geheugen. Persoonlijkheid en bewustzijn horen daar ook bij. Al deze functies hebben met het verwerken van informatie te maken. Ieder heeft een eigen persoonlijkheid en verwerkt informatie op een andere manier. De een bloost als hij een knipoog krijgt, de ander besluit een drankje aan te bieden. Een groot deel van deze informatieverwerking verloopt automatisch, maar van onderdelen zijn we ons wel bewust.