Algoritmen: recepten om op te rekenen

De Bètacanon

Algoritmen: recepten om op te rekenen

De Bètacanon

Een algoritme is een recept om een probleem stap voor stap op te lossen. En een wonderlijke eigenschap van algoritmes: je hoeft helemaal niet te begrijpen wat je doet. Als je netjes de stappen volgt, dan komt er vanzelf het goede antwoord uit. Computers zijn echter bijzonder goed in dom en mechanisch werk en de opkomst van de computer ging hand in hand met de groeiende toepassingen van algoritmen in de laatste zestig jaar.