De transistor: een schakelaar voor de moderne tijd

De Bètacanon

De transistor: een schakelaar voor de moderne tijd

De Bètacanon

Eigenlijk is een transistor niets anders dan een elektronische schakelaar. Toch is hij in hedendaagse elektronische apparaten het belangrijkste element. Er zijn meer transistoren in onze directe omgeving aanwezig dan we misschien zouden denken.