Het Zeemaneffect

Museum Boerhaave - Geschiedenis van de Wetenschap

Het Zeemaneffect

Museum Boerhaave - Geschiedenis van de Wetenschap

Is er een wisselwerking tussen licht en magnetisme? Die vraag hield in de tweede helft van de 19de eeuw veel onderzoekers bezig. Met behulp van deze sterke elektromagneet en voor zijn tijd moderne hulpmiddelen zocht ook Pieter Zeeman naar een antwoord. In 1896 vond hij een mooi voorbeeld van zo’n wisselwerking. Een magnetisch veld bleek invloed te hebben op de kleur van het licht dat door een heet gas wordt uitgezonden.
Iedere stof zendt licht uit van golflengten die kenmerkend zijn voor die stof. De lijnen die je ziet door het uitgezonden licht noem je spectraallijnen. Zeeman laat zien dat de spectraallijnen van het uitgezonden licht gevoelig zijn voor een magneetveld.