De slingerklok

Museum Boerhaave - Geschiedenis van de Wetenschap

De slingerklok

Museum Boerhaave - Geschiedenis van de Wetenschap

Op tweede kerstdag 1656 maakt de geleerde Christiaan Huygens de slingerklok. Voor die tijd zijn er andere klokken, maar die zijn lang niet zo nauwkeurig. Huygens uitvinding van de slingerklok vergrootte de nauwkeurigheid van de tijdmeting zozeer dat het zelfs mogelijk werd om de tijd in seconden te meten.