Molecuulmodellen

Museum Boerhaave - Geschiedenis van de Wetenschap

Molecuulmodellen

Museum Boerhaave - Geschiedenis van de Wetenschap

De beroemde Nederlandse scheikundige Henry van 't Hoff (1852-1911) is de uitvinder van de 3-D molecuulmodellen. Tot zijn tijd werden chemische structuurformules alleen in het platte vlak bekeken. Met deze modellen kon hij scheikundige formules beter uitleggen.
Van sommige organische stoffen leken twee soorten te bestaan. De ene soort draaide gepolariseerd licht naar rechts, de andere naar links. Volgens Van ’t Hoff kwamen de moleculen van zulke stoffen in twee vormen voor die elkaars spiegelbeeld waren. Deze moleculen zijn niet plat zoals men dacht, maar het zijn ketens van vier vlakken met koolstofatomen in de centra. Met deze 3D-modellen kon van ‘t Hoff uitleggen waarom moleculen die uit dezelfde atomen bestaan, zich toch anders gedragen.