Het narcosemasker

Museum Boerhaave - Geschiedenis van de Wetenschap

Het narcosemasker

Museum Boerhaave - Geschiedenis van de Wetenschap

Tot ver in de 19de eeuw achtten medici het onmogelijk een patient verantwoord buiten westen te brengen. Pas in 1847 vond de eerste geslaagde operatie onder volledige verdoving met chloroform plaats. Gecompliceerde ingrepen die eerder vanwege de pijngrens volstrekt ondenkbaar waren, behoorden nu spoedig tot de chirurgische routine. In de pioniersjaren is de narcose vooral toegepast bij tandheelkundige ingrepen. Dit masker, een van de oudste ter wereld, werd dan ook vervaardigd door een tandmeester, Simon Nathan Dentz Jr. uit Amsterdam.