De modellen van Auzoux

Museum Boerhaave - Geschiedenis van de Wetenschap

De modellen van Auzoux

Museum Boerhaave - Geschiedenis van de Wetenschap

De Franse arts Louis Thomas Jerome Auzoux (1797-1878) stichtte rond 1825 een bedrijf dat zich toelegde op de vervaardiging van anatomische modellen van het lichaam van mensen en dieren in papier-maché. Met dit materiaal kon hij het onzichtbare zichtbaar en het onhanteerbare hanteerbaar maken. Kleine objecten konden uitvergroot worden waardoor de verschillende structuren beter te zien waren. In het begin van zijn carrière legde hij zich toe op het ontwikkelen van menselijke modellen. Deze werden vooral in het medisch onderwijs gebruikt.