Een gulden voor een pet

Filmdienst der NSB, 1943

Een gulden voor een pet

Filmdienst der NSB, 1943

Korte speelfilm waarin heer des huizes een piano ontvangt,
waarin zich clandestien vlees zou bevinden. Zijn (NSB-)zoon
wordt bezig gehouden met het tellen van petten van
voorbijgangers. De piano bevat echter bakstenen en een
paardepoot, terwijl de zoon zijn beloning (1 gulden voor elke
pet) fors kan incasseren als een afdeling W.A. voorbij
marcheert. Doel van de film is de geallieerden, en hen die
geloven in een spoedige bevrijding, in discrediet te brengen.
00.11 Titel : Een gulden voor een pet. Beeld : Bordje op een
voordeur met De Roddelaere Verroest, waar wijsvinger
naar wijst en hand vervolgens aan trekbel trekt.
De leverancier, de huishoudster en de bewoner, die
allen verheugd de komst van 'het' uitspreken, en
waarvan de laatste zijn zoon afsnauwt
00.35 Drietal mannen sjouwt een piano van een bakfiets met
dubbele aandrijving naar de voordeur van de woning.
De heer des huizes opent zelf de deur van de kamer,
de sjouwers het instrument neerzetten op de voet van
bewoner, die, eenmaal bevrijd, al weghinkend de hulp
van de huishoudster inroept, de sjouwers tillen verder
01.22 De gekwetste voet wordt omzwachteld met een handdoek,
de getroffen huisheer geeft liggend op bed de
leverancier zijn geld, waarop de huishoudster de man
uitlaat
01.43 Sjouwers brengen de piano in de slaapkamer, waarbij
de wekker van het nachtkastje gestoten wordt, maar
opgevangen door de heer des huizes op zijn bed, die
zijn stopwoord gebruikt : Wat 'n tijd, wat 'n tijd] Hij
zegt de sjouwers het instrument te laten staan en roept
Alberta, de huishoudster, geeft haar geld voor de
sjouwers, wier voorman om koffie vraagt. De gastheer
geeft, zijn stopwoord gebruikend, toe en gelast haar
voor koffie te zorgen, waarop de sjouwers op zijn bed
plaats nemen
02.39 De zoon vraagt vergeefs de piano te mogen proberen,
gesteund door de voorman, maar krijgt een bruuske
weigering waarop hij tegen de piano schopt. De deksel
van de bovenkast valt open en een varkenskop en enkele
kartonnen dozen worden zichtbaar hetgeen de voorman
ineens begrijpend doet kijken
03.01 De huishoudster presenteert kopjes koffie, ook aan haar
patroon, die haar zachtjes opdracht geeft de mannen en
zijn eigen zoon zo snel mogelijk de kamer uit te werken
Zij neemt de geirriteerde zoon mee naar het raam, maar
hij weigert te gaan maar laat zich overhalen uit het
raam te gaan hangen om voor een gulden passerende
petten te tellen
03.47 De sjouwers drinken hun koffie op, geven de heer des
huizes een hand en krijgen elk een uit het vestzakje te
voorschijn gehaalde fooi
04.15 De uit het raam hangende zoon, de heer des huizes komt
overeind, hinkt naar de piano en bekijkt de varkenskop.
Beneden op straat passeert een voetganger met een pet
op, de zoon meldt dit aan zijn vader, die snel in zijn
vestzak grijpt. Daarna opent hij de kartonnen dozen,
waaruit hij een baksteen resp. een paardepoot haalt
hetgeen zijn misnoegen en zijn stopwoord opwekt.
05.01 Hij zegt naar de politie te zullen gaan, waarop zijn
huishoudster opmerkt, dat hij dan ook gepakt wordt;
zijn zoon komt aanstormen en haalt geld uit zijn vaders
vestzak, hem meetrekkend naar het raam,
uitroepend: Petten ]
05.12 Beneden op straat marcheert zingend een afdeling W.A.
voorbij, elke man met een uniformpet op zijn hoofd.
Close-up van de zijn stopwoord gebruikende vader
05.17 Einde

ANNOTATIES: Deze film vormt een kwartet samen met de films Het Gerucht
(02-0992) en Een dag vol Spanning (02-0994) en Een dag vol
pech