De SDAP viert 1 mei in Amsterdam

Pathe Cinema, 1 mei 1919

De SDAP viert 1 mei in Amsterdam

Pathe Cinema, 1 mei 1919

Grote optocht van talloze federatieafvaardigingen van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Amsterdam. Spandoeken met maatschappelijke eisen worden veelvuldig meegevoerd BESCHRIJVING: 00.00 Het defile op het volgepakte terrein begint met Groep I, waarin een fanfare meeloopt. Vaandel en vlaggen worden megevoerd en het spandoek van de S.D.A.P. federatie Amsterdam. 00.26 Moeizaam trekt de delegatie na delegatie voorbij met spandoek waarop Het Volk Dagblad voor de Arbeiderspartij, dan een doek met S.D.A.P. Amsterdam 2, S.D.A.P. Amsterdam 3, Eendracht in de arbeidersklasse en een doek met: Wij eischen premievrije Moedersschapszorg, de Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, Hier de voortbrengselen voor allen, de moeder heeft Recht op Moedervreugd, een fanfare een met dennetakken versierd schild met grote letters AJC. De deelnemers dragen bloemslingers op stokken, vaantjes en een groot doek: De vreugd aan de Jeugd; dan volgt de delegatie S.D.A.P. Watergraafsmeer, waarna langzamerhand de deelnemers meer ruimte krijgen en sneller optrekken. Een spandoek van de Centrale Nederlandsche Ambtenaarsbond en: De Verplegenden eischen den 8-urendag. 02.31 EINDE.