steun vpro

Opening Staten Generaal 1932

Polygoon Hollands Nieuws, 20 september 1932

Opening Staten Generaal 1932

Polygoon Hollands Nieuws, 20 september 1932

De aankomst van een groot aantal ministers en oud-ministers bij de Ridderzaal op het Binnenhof te Den Haag alsmede de aankomst van koningin Wilhelmina, prins Hendrik en prinses Juliana met de Gouden Koets. SHOTS: -Oud-opperbevelhebber Sneyder bij aankomst Ridderzaal 8"; -Schout-bij-Nacht Brutel de la Rivière 8"; oud-minister M.C.E. Bongaerts (Waterstaat) 3"; generaal L.F. Duijnmaer van Twist 3"; ... 4"; minister P.J. Reymer (Waterstaat) 5"; minister T.J. Verschuur (Economische Zaken en Arbeid) 4"; oud-minister J.R. Slotemaker de Bruïne (Arbeid, Handel en Nijverheid) 2"; minister J. Donner (Justitie) 3"; -minister L.N. Deckers (Defensie) in gesprek met Kolonel J. Oele (Marine) 7"; -aankomst van de Raad van State met oa vice-president Linden- van Zandeburg voorop (daarnaast oa vice-admiraal Rambonnet) 14"; -aankomst van de Huzaren 12"; gevolgd door koetsen 6"; -aankomst Gouden Koets bij Ridderzaal waar Wilhelmina, Hendrik en Juliana naar binnen gaan 36"; -(van veraf gefilmd:) koninklijke familie verlaat Ridderzaal 10"; -koets vertrekt en verlaat Binnenhof 37";