Adriaan van Dis in gesprek met Nien Cheng

VPRO, 22 februari 1987

Adriaan van Dis in gesprek met Nien Cheng

VPRO, 22 februari 1987

Gesprek met haar nav haar boek "Life and Death in Shanghai",
over haar leven tijdens de Culturele Revolutie in China. Ze
gaat in op de verwoesting van haar huis en bezittingen door
aanhangers van de Rode Garde, haar gevangenname in 1966 op
grond van verdenking van spionage voor het kapitalisme, de
dood van haar dochter tijdens een verhoor omdat deze weigerde
haar moeders spionage te bevestigen, de barre omstandigheden
in de gevangenis, haar gevecht met haar ondervragers en de
bestudering van het marxisme in gevangenschap, haar vrijlating
en rehabilitatie en haar vertrek in 1978 naar Amerika.