Nederlands volksleven in de oogsttijd (acte 2)

Ven, D.J. van der, 01-08-1926 (11'54'')

Nederlands volksleven in de oogsttijd (acte 2)

Ven, D.J. van der, 01-08-1926 (11'54'')

2e akte van een 5-delige film over oogstgebruiken; in dit deel het oogstfeest op kasteel Keppel, beginnend met een defile voor de kasteelbewoners en eindigende met een kermisgondelvaart op de Oude IJssel. 00.00 Het kasteel Keppel met in het weiland ervoor grazende Lakenvelder koeien 00.20 De uit de schooljeugd bestaande kleine schutterij trekt langs de slotgracht 00.45 Defile voor de slotheer Baron van Pallandt en zijn gasten en formeert zich dan in een kring rond twee bijlemannetjes die rond een door de baron geplaatst kermispaaltje dansen 01.07 Vendelier tijdens de vaandelslag (demonstratie vendelzwaaien) voor de gasten 01.28 De bijlemannetjes dansen rond het kermispaaltje dat tenslotte uit de grond getrokken en in triomf omhoog geheven wordt op het moment dat de vendelier zijn demonstratie beeindigt 01.46 Baron legt koekjes en chocolade in het mandje van twee oogstbruidjes 02.03 Voorafgegaan door dansende bijlemannen defileert de kleine schutterij voor het hoge gezelschap op het kasteelplein 02.20 Drie vierwielige hooiwagens waarin de kleine schutterij is gezeten 02.37 De twee oogstbruidjes ontvangen een lekkernij in hun mandje van een boerin, waarna de kleine schutterij langs dat boerengezin defileert 02.58 Keppelse schutterij arriveert bij de kasteelschuur 03.04 Schutters dragen onder toezicht van de slotheer en zijn gezin de lange vogelschiteboom uit de schuur 03.11 en richten de spiraalsgewijze beschilderde vijftien meter lange paal op op het grasveld van het kermisterrein, terwijl de schutterij en de vendelier er omheen marcheren 03.29 Dochtertje van de baron, freule van Pallandt, deelt de prijzen uit aan de te paard gezeten koningsschutter en koningsringsteker, beiden met hun koninginnen achterop 03.55 Gefilmd vanaf het trapbordes : defile van wagens voor de baron en zijn gezin. Achtereenvolgens een wagen met oogstbruiden, dan een slachtvisite, de bereden schutterij, romeinse strijdwagen, wagen met dorsende boeren, wagen met hakselmachine, wagen met karnende boerin, wagen met spinnenwiel, en wagen met boerin aan het fornuis 04.44 Vendelier demonstreert zijn kunnen met de kasteelvaan 04.49 Drietal bijlemannen treden naar voren en maken een dansje tijdens de vaandelslag vlak voor op de trappen zittende gasten 05.13 De paljasachtige bijlemannen maken gekheid met een paar dames onder de gasten 05.17 Tentoonstelling van landbouwwerktuigen uit vroeger tijden op het erf van de kasteelboerderij 05.27 Door twee paarden getrokken versierde wagen met daarop het Olle wief (het oude wijf, de laatste garve van de gemaaide rogge-akker) stopt voor de poort van de kasteelschuur 05.32 De schoof wordt voor de poort geplaatst waarna de boerin een dronk uitbrengt op de schoof, die daarna opgetild en in een dansje naar binnen in de schuur gebracht wordt 05.55 Garven worden uit een oogstwagen op de grond gegooid 05.59 Twee mannen en een vrouw dorsen voor de poort uitgespreide roggehalmen met dorsvlegels. Tegen de deurpost het gevlochten vat waaron het zaad bewaard wordt 06.24 Boerin schenkt de dorsers een glaasje sterke drank in 06.33 De gedorste rogge wordt in de grote ronde wan geschept 06.39 Boer want de rogge en verwijdert regelmatig het kaf met een ganzeveer waarbij hij tenslotte de roggekorrels uit wan in een jutezak laat glijden 07.05 Boer scherpt het zeisblad van zgn. knuppelpaardje aan en demonstreert de hakselmachine 07.17 Deelnemers van de optocht aan de kermisdis 07.23 De vioolspelende speelman (muziekant) nodigt ten dans 07.28 Dansgroep demonstreert de Haoksebarger, een deftige en statige reidans voor paren (noot 1) 08.11 Pauze (half uut is half uit) in het optreden waarin gecollecteerd wordt door de speelman 08.10 Voortzetting van de dans, die beeindigd wordt in een snelle polka 08.37 Dansgroep voert de populaire volksdans, de Driekusman op (noot 2) 09.33 Detailopname van het voetenwerk tijdens de dans 09.43 Deelnemers wippen gezamenlijk op een op biertonnen gelegde plank 09.52 De kermis op een weiland langs de Oude IJssel 10.05 Kermisgondelvaart op de Oude IJssel met op de achtergrond het slot Keppel. Door sleepboten getrokken vlotten waarop voorstellingen als dorsen, oogstgodin Ceres, Venetiaanse gondel, het stadswapen, een boerderij waar het koren gedorst wordt 11.04 Twee paartjes in het zgn. vrijersstro op een vlot 11.10 Kermisgasten halen onder muzikale begeleiding van de spelman de schietstang neer 11.33 Een grote en een kleine krans worden over het ondereind van de schietstang geschoven 11.51 EINDE