Het verloren land

Jos de Putter, NPS, 2006 (55 min.)

Het verloren land

Jos de Putter, NPS, 2006 (55 min.)

Somber toekomstbeeld waarin Nederland volledig door water overspoeld raakt. Dit fictieve scenario wordt doorsneden met even poëtische als angstaanjagende archiefbeelden die getuigen van de verwoestende kracht van het water: van afbrokkelende poolkappen tot kolkende overstromingen die alles wat leeft meenemen.