Sachsenhausen (deel 2)

Ned. Bewerking uit 1980 van Russische film, 1946

Sachsenhausen (deel 2)

Ned. Bewerking uit 1980 van Russische film, 1946

Tweede deel en slot van film over concentratiekamp
Sachsenhause In dit deel voert een voormalige kampbewaker een
commissie van Russische officieren, in gezelschap van
ex-politiek gevangene P Boerner, naar de executieplaats waar
gevangenen met vier tegeli werden opgehangen. Naar de
gaskamer, het nekschotlokaal en de verbrandingsovens waar
hij demonstreert hoe de gevangenen op grote schaal vermoord
werden. Ook maakt hij duidelijk dat tandprotheses e.d. uit de
lijken verwijderd werden.

NB: schenking Stichting "We nemen t weer niet" van de Nederlandse vriendenkring voormalige gevangenen Sachsenhausen