Noorderlicht: Groene Opec (biomassa)

VPRO 21 november 2000

Noorderlicht: Groene Opec (biomassa)

VPRO 21 november 2000

Wekelijks programma met reportages over wetenschappelijke onderwerpen. In deze aflevering aandacht voor de opwekking van energie uit biomassa. BESCHRIJVING: Biomassa als energiebron heeft een aantal grote voordelen ten opzichte van fossiele brandstoffen. Op verschillende plaatsen in Nederland wordt onderzoek gedaan naar methoden en technieken om op een rendabele manier energie en brandstof uit plantaardig materiaal te winnen. In Zweden is al een aanzienlijk gedeelte van de energievoorziening afkomstig uit biomassa en begint deze vorm van energievoorziening uit de experimentele fase te komen. Door zijn lage bevolkingsdichtheid en overvloed aan beschikbare grond is het in landen als Zweden binnen afzienbare termijn mogelijk om op een rendabele manier biomassa als energiebron te exploiteren. INTERVIEWS hierover met: - dr. André Faaij (energie- en milieuwetenschap, Universiteit Utrecht) doet onderzoek naar duurzame energie en adviseert oa regering en bedrijfsleven; - Peter Geelhoed, bedrijfsleider proefboerderij Oostwaardhoeve, Wieringermeer, waar onderzoek wordt gedaan naar voor biomassa geschikte gewassen; - ir. Bram van der Drift, projectleider biomassa ECN, doet onderzoek naar houtvergassingsinstallaties; - dr. ir. Martijn van Hardeveld, onderzoeker Fischer-Tropsch bij Shell global solutions, verricht onderzoek naar het rendabel produceren van synthetische benzine; - Jan Holmlund, brandstof-inkoper biomassa-centrale Värmeverket, Enköping, Zweden, oa over kwalitatieve eigenschappen van de verschillende grondstoffen voor de biomassa-centrale; - Gustav Melin, directeur Agrobränsle, bedrijf dat zich bezighoudt met de teelt van biomassa-gewassen, oa over de huidige rentabiliteit van de teelt; - prof.dr. Theo Verwijst, korte omloopbosbouwer Sveriges Lantbruksuniversiteit (Uppsala), over het onderzoek naar rendabele biomassa-gewassen, mn de zorg die een grootschalige teelt voor de bodemkwaliteit zou kunnen hebben. SHOTS: 20:31:19 houtversnipperaar; oogst proefveld wilgen in de Oostwaardhoeve; ext. Energieonderzoekscentrum Nederland (ECN) Petten; div. houtvergassingsinstallatie bij ECN; ext. en int. laboratoria Shell in Amsterdam; 21:41:05 ext. en int. biomassacentrale Enköping; ext. veld met biomassagewas; ext. sectie loofbossenteelt landbouwuniversiteit van Uppsala; ARCHIEFMATERIAAL (zw/w): div. houtvergassinginstallaties op auto's tijdens de Tweede Wereldoorlog; div. opstijgende Messersschmidt jachtvliegtuigen; Duitse uitvinders synthetische benzine Fischer en Tropsch; item uit Duits bioscoopjournaal over synthetische benzine tijdens de Tweede Wereldoorlog.