De rennen en draverijen te Duindigt

I.W.A.-film, 1925

De rennen en draverijen te Duindigt

I.W.A.-film, 1925

Verslag van draverijen om de Blue Band prijs te Duindigt in de 20-er jaren. BESCHRIJVING: 00.00 Titel: De rennen draverijen te Duindigt I.W.A.-film Den Haag. 00.03 Overzicht van de baan. Rennende ruiters. 00.10 Heer noteert namen en cijfers op zwart bord. 00.15 Titel: De deelnemers begeven zich naar de start... 00.20 Paarden met berijders en begeleiders worden aangevoerd. 00.39 Bocht van de baan, ruiters stormen voorbij. 00.46 Op recht baangedeelte, voorbijrennen van ruiters. 00.53 Ruiter stijgt af, paard wordt afgedekt. 01.12 Titel: In vollen gang 01.14 Lang recht stuk en finish. Rennende paardenspannen. 01.22 Titel: De heer W. Jochems bespreekt zijn kansen... 01.27 Jochems met twee heren. 01.38 Paarden rennen langs recht baanstuk. 01.44 Paard wordt afgedekt. Jockey poseert voor camera. 01.54 Tribune met toeschouwers. 01.55 Titel: Om de Blue Band prijs... 01.56 Paarden rennen langs afzetting op recht baanstuk. 02.02 Einde.