Noorderlicht: Een vlekje tussen de sterren

VPRO, 20 september 2001

Noorderlicht: Een vlekje tussen de sterren

VPRO, 20 september 2001

In deze aflevering aandacht voor VLT, de Very Large Telescope in Chili. BESCHRIJVING: Reportage over Marcel Haas, scholier, die de eerste prijs heeft gewonnen voor een waarnemingswedstrijd tgv het honderdjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde voor het maken van een scriptie, welk een voorstel tot onderzoek inhoudt voor de VLT naar de vorming van planetaire nevels bij bolvormige sterren. Hij krijgt een uitnodiging voor het doen van een observatie voor enkele dagen met 's werelds grootste telescoop, de VLT in Chili. Hij wordt gevolgd met zijn begeleider de astronoom Lex Kaper(?), die hem een rondleiding langs de onderdelen van een telescoop geeft en hem helpt met zijn observaties voor het maken van foto's van planetaire nevels van oude gas en stof, die door sterren zijn uitgeblazen en volgens de officiële theorieën niet zouden kunnen bestaan. Voor het berekenen van de juiste observatie doen zij onderzoek op de computer. Zij doen de eerste observatie en traceren mbv enkele berekeningen de planetaire nevels en de volgende dag doen zij een tweede waarneming in een ander bolvormig sterrenstelsel. INTERVIEW hierover met Marcel Haas. SHOTS: 20:05:06 cu van de VLT telescoop; 20:17:50 inzoom op computerscherm met planetaire nevel; 20:24:20 ruwe plaatjes van de nevels. ARCHIEFMATERIAAL: Engelstalige voorlichtingsfilm over het ontstaan van de VLT en zijn locatie in de Chileense woestijn, tekening van de VLT met korte uitleg over de capaciteit van de telescoop; luchtopnamen van de kustlijn en het Andesgebergte.