Een goede raad van het Nederlandsche Heide Mij (Brandpreventie)

HAGHEFILM, 1938

Een goede raad van het Nederlandsche Heide Mij (Brandpreventie)

HAGHEFILM, 1938

00.17 Beeld langs in bloei staande struiken tussen dennenstammen in bos. Op filmbeelden telkens projectie van dichtregels, t.w. Prikkelende dennengeuren 00.32 Beeld : overschaduwd bospad. Tekst : stijgen uit het bosch omhoog. Beeld : bochtig bosbeekje 00.38 Beeld : Dennebos. Tekst : Kleurenspel honderd kleuren 00.43 Beeld : Boslaan. Tekst : Treft ons stil genietend oog. 00.46 Beeld : wandelend echtpaar op bospad. Tekst : Waarde bosch- en hei-bezoekers, 00.49 Beeld : smeulende sigarettenpeuk op pad waar echtpaar wandelt. Tekst : Als U in Uw woning zijt, gooit U lucifers en peukjes 00.54 Beeld : rook stijgt op van door peuk veroorzaakt vuurtje. Tekst : Dan ook brandend op 't tapijt. Beeld : Dichte rooknevel waait van bosrand over heideveld 01.00 Beeld : Bosbrand woedt tussen jonge dennen. Tekst : Prikkelende, scherpe geuren stijgen uit het bosch omhoog, doodenspel van zwarte kleuren, treft er ons verschrikte oog 01.14 Beeld : Vlammen laaien in het bos. Tekst : Loerend, laaiend lekken vlammen. Beeld : Vuurstorm in het bos. Tekst : Knett'rend zoekt het vuur zijn baan, kilometers van natuurschoon, vallen voor den rooden haan. 01.29 Pan van door bosbrand geschroeide kale stammen. Tekst : Vogelzang vanuit de toppen streelt niet meer ons grage oor, heel het bosch ging op in vlammen. Beeld : affiche met tegen vuur waarschuwende boswachter. Tekst : En gevlucht is 't vogelkoor. 01.42 Een door bosbrand geteisterd bos. Tekst : Menschen. Laten wij toch wakenvoor ons bosch en onze hei. Beeld : Geschoeide voet van militair die aslaag wegveegt. Tekst : Deze stukjes vaderland zijn 01.57 Een kaal bos waarop inzoomend affiche als hiervoor Tekst : Immers ook van U en mij. 02.01 Boswachter op affiche. Tekst : Een goede raad van de Nederlandsche Heide Mij door de N.V. Haghefilm. Dir. Willy Mullens. Teksten van Clinge Doorenbos 02.14 EINDE