NOG NIET (de woningnood na de Tweede Wereldoorlog)

Polygoon Profilti, 1970

NOG NIET (de woningnood na de Tweede Wereldoorlog)

Polygoon Profilti, 1970

Documentaire bestaande uit archiefmateriaal en commentaar m.b.t. de woningnood na de Tweede Wereldoorlog. Aan de orde komt: de woningbouw sinds de oprichting van het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw tot 1970. Ondanks de intrede van de duplexwoning waarin twee gezinnen ondergebracht kunnen worden, de opening van de de 50.000ste woning in 1949 door minister in 't Veld, de opening van het tuindorp Slotermeer door koningin Juliana in 1952 en de opkomst van de geïndustrialiseerde bouw, blijft er ook in de jaren '50 en '60 woningnood bestaan vanwege de bevolkingsgroei. Dit vraagt om de bouw van meer woningen en een andere benadering van ruimtelijke ordening waarbinnen wonen, werken, verkeer en recreatie samenhangen. Film is vervaardigd in opdracht van Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Film bevat citaten uit o.a. 'Bouwspelement' van Charles Huguenot van der Linden. ARCHIEFMATERIAAL: bombardementen en verwoeste huizen (Amsterdam); mensen met huisraad op karren net na de oorlog; diverse bouwwerkzaamheden; de opening van de de 50.000ste woning in 1949 door minister in 't Veld; de opening van het tuindorp Slotermeer door koningin Juliana in 1952; diverse stadsshots, o.a. van woonblokken en mensen in hun woning en in de openbare ruimte; diverse nieuwbouwwoningen, flats en schaalmodellen uit de jaren '60.