Staatsmijnen

Polygoon Opdrachtfilm, 1919

Staatsmijnen

Polygoon Opdrachtfilm, 1919

Bedrijfsfilm over de Staatsmijnen in Zuid-Limburg. Getoond worden zowel onder- als bovengrondse afdelingen van mijnen, verschillende werkzaamheden en diverse produktieprocessen. Gefilmde titel: "Acte 1"; - cu draaiende raderen 8"; galerij met twee mijnwerkers die kolenwagens afremmen 15"; mijnwerkers legen wagons mbv cirkelvormige constructie 25"; 15:47 tussentitel "Uit deze kolen worden op leesbanden de steenen uitgelezen waarna de stukkolen in de wagons storten"; - cu mijnwerkers (één met slecht gebit, 5"), kort overvloeiend in schachttoren met draaiend schachtwiel, 18"; - getekende muzieknoot; - cu draaiende schachtwielen 2"; cu mijnwerker trekt kolenwagen uit lift 4"; schachttoren, cu draaiende as + band 9"; mijnwerker bij schudgoot en wagon 11"; cu draaiende schachtwielen 9"; cu ophaalmachinist aan de koepemachine 2" 3"; - ondersteboven gemonteerd: kort en donker: mijnwerkers aan transportband; - arbeider schept kolen uit kolenwagen 9"; - pan machinekamer 26"; 17:45 zelfde als 3e shot: twee mijnwerkers remmen kolenwagen af 9" en bevestigen deze aan kabel voor transport 24"; - cu: steenberg met rails en 2 wagons 12"; - pan ext. mijn met oa schoorstenen, koeltoren, schachttorens, mijnhoutopslag, enz. 20"; - briketten: machinale vervaardiging, transport via goot en band, en opstapelen 1'47"; 20:48 diverse shots int. briketten/eierkolenfabriek met arbeiders, draaiende machines, stoom, 74"; - mijnwerkers, mijnlamp in de hand, wachtend voor lift 38"; - kolentrein rijdt door mijngang 15"; 22:57 schachttoren met draaiende schachtwielen 10"; - mechanisch storten van materiaal in goederenwagons 28"; - pan langs tuin, bakstenen hoofdgebouw Staatsmijn Hendrik (zie ook shot 51:38-52:35), torens erachter en treinrails ernaast 42"; - mijnwerkers, mijnlamp in de hand, stappen in liftkooi, man sluit hek 32"; 24:51 overzichtspan ext. mijn: gebouwen, spoorwegnet, goederenwagons, mijnhoutopslag, houten keten, gedeelte steenberg, 63". 00:25:54 - 00:35:56 25:54 pan hoofdingang Staatsmijn Emma 17"; - int. fabriek: stokers 19"; - cu torens, oa koeltoren 6"; - diverse shots woonwijk 53"; 27:31 overzicht station: stoomlocomotief trekt goederenwagons 29", stoomtrein arriveert, werkvolk stapt uit 33"+8"; - badlokaal: mijnwerkers, omhooggehesen haken met kleding, 21"; - mijnwerkers/arbeiders in rij voor loket in hal 9"; 29:14 wisseling ploegendienst: diverse cu's mijnwerkers oa met mijnlamp 26"; - mijnwerkers bij lift 32"; - 10" zwart, beeldstoring, negatief nr.; - mijnwerkers met mijnlampen bij lift 2"; - cu fijn materiaal in bakken 18"; - diverse shots werkende pompen, draaiende raderen, schijven, trommels, 51", herhaling 56:02-56:55 betere beeldkwaliteit; 31:22 cu verschillende afmetingen steenkool: "Nootjes I, II, III, IV, V en Fijne Kolen" 1'47"; 32:18 titel: "Het overblijvende, ... kolen, lekken uit op groote, zeer langzaam loopende transportbanden met zeefbodems"; - cu's mijnwerkers 5"; - schachttoren, cu draaiende wielen, schachttoren, 12"; - mijnwerker bij lift waar volle kolenwagens uit komen 18"; - mijnwerkers en kolenwagen in mijngang 7"; - cu voorbijrijdende goederenwagons 23"; - herhaalde cu's mijnwerkers 4"; - donker: bikkende mijnwerker in mijngang 6"; - cu kolenwagen 4"; 33:39 wellicht kolenwasserij: hal met buizen, goten, water, 18" gevulde transportbakken 34"; - schachttorens, draaiende schachtwielen 3" vloeit over in cu man bij lifthek 14"; - mijnwerkers met mijnlampen stappen liftkooi uit 5"; - diverse shots schachttoren met draaiend schachtwiel 12"; - kort: mijnwerkers voor lift, cu ophaalmachinist, herhaalde maar onderbroken pan ext. Staatsmijn Emma; - herhaling: mijnwerker bij schudgoot en kolenwagen 6"; - kort: herhaling: cu ophaalmachinist; 35:19 man klimt op rad 7"; - cu draaiende koepeschijf 29". 00:35:56 - 00:46:07 35:46 man (ophaalmachinist?) haalt handel over 15"; cu meetaparatuur 24"; ONDERGRONDS: - hoefsmid vernieuwt hoef van paard 33"; - kolentrein voortgetrokken door perslucht locomotief (slechts gedeeltelijk zichtbaar) 28"; - mijnwerkers duwen kolenwagens in liftkooi, 38"; 38:14 (bovengronds, in fabriek:) cu transportband met materiaal, 6"; dampende eierkolen glijden van goot op berg 31"; - houwers aan kolenfront 14" 7"; - mijnwerker trekt kolenwagen uit liftkooi 10"; - herhaling: mijnwerkers duwen kolenwagen in cirkelvormige constructie, kolenwagens worden vervolgens geleegd, 11"; - herhaling: houwers aan kolenfront 7"; 39:37 man bedient lift, mijnwerkers met mijnlampen (op 40:16 met koffieblik over schouder) gaan liftkooi in en uit, 55"; - herhaling: kolenfront met houwers; - transportband, opvullen met steen van afgewerkt stuk mijngang, pijpleiding, 1'14"; 42:41 mijnwerkers legen kolenwagons, 30"; BOVENGRONDS: - handwerk: arbeiders scheiden stukkolen en stenen op transportband, 41"; - fabriek: transportband met fijn materiaal, draaiende machineonderdelen, draaiende schijf, dampend materiaal komt uit trechtervormige houder, 1'41"; 45:33 zwart, filmstart, negatiefnr., tc start weer op 45:29, 9"; ONDERGRONDS: - korte herhaling: dampend materiaal komt uit trechtervormige houder; - cu lachende mijnwerkers 4"; - uitladen kolenwagens uit liftkooi, 29". 00:46:07 - 00:59:06 - Woningbouw: pan over bouwplaats met in aanbouw zijnde woningen, arbeiders duwen sledes en kiepkar over rails voort, 57"; - mijnwerkers lopen gebukt, in paren achterelkaar, door mijngang, 19"; - pan ext. mijn: gebouwen, schachttoren, stellages, mijnhoutopslag, 10"; - herhalingen: hoog shot in hal, mijnwerker/arbeiders in rij voor loket 21"; pan langs mijnwerkers ondergronds 6"; 48:01 paard, oa met paardenjongen, in ondergrondse stal, 55"; - herhaling: mijnwerkers duwen kolenwagen in liftkooi 13"; - passerende kolentrein en perslucht locomotief 15"; - mijnwerker trekt kolenwagen uit liftkooi 10"; - herhaling: het legen van kolenwagens mbv cirkelvormige construktie 14"; 49:54 pan (in totaal 40") van mannen die wagon laden met briketten (afstandshot 8") naar wegrijdende goederenwagons (40") met twee stoomlocomotieven (13"); - donker shot: mijnwerkers vullen kolenwagen en wegen inhoud 36"; - hoog close shot: steenberg met rails 21"; - arbeider bij goot waardoor briketten glijden 5"; 51:38 pan hoofdgebouw Staatsmijn Hendrik (zie ook shot 23:37-24:19) 47"; - stoomlocomotiefje komt aanrijden over rails bij mijn 10"; - pan: gedeelte steenberg, wonen: in de verte kolonie (barakken), op voorgrond wegen, water, rails, op achtergrond steenberg, 32"; - kolentrein en locomotief rijden over steenberg, 21"; 53:30 pan over goederenwagons, viaduct, steenberg, gebouwen, brug, schachttorens, 48"; - mijnwerkers ondergronds 12"; - cu schachttoren met draaiend schachtwiel 7"; - herhalingen: man klimt op rad; draaiende koepeschijf met meetaparatuur; bediende liftkooi; cu meetaparatuur; mechanisch storten van materiaal in goederenwagon; 56:02 herhaling (betere kwaliteit!): werkende pompen, draaiende raderen, schijven, trommels, cu diverse afmetingen steenkool; 57:53 wellicht steenkoolwasserij: in hal: goten water, pijpen, bakken materiaal; cu materiaal. 00:59:06 - 01:00:35 - Pan ext. mijn: trechtervormige installatie, gebouwen, spoorwegnet, goederwagons, stoomlocomotief, mijnhoutopslag, kolenwasserij met bassins met water en materiaal, 38"; - mijnhoutoplag 16", transport boomstammen op sledes, die mbv ketting via rails omhooggetrokken worden 34".