Opening van het Nederlands instituut voor zuivelonderzoek

Polygoon Hollands Nieuws, 2 juni 1955

Opening van het Nederlands instituut voor zuivelonderzoek

Polygoon Hollands Nieuws, 2 juni 1955

De minister van Landbouw Visserij en Voedselvoorziening, ir. Sicco Mansholt, opent het nieuwe laboratorium van het Instituut voor Zuivelonderzoek in Ede en maakt aansluitend een rondgang door de bij het laboratorium behorende proeffabriek waarin een kaasmakerij en een karnlokaal.