Na de oorlog (3): 1949 De lotgevallen van koe Meibloem

NPS, 17 januari 1995

Na de oorlog (3): 1949 De lotgevallen van koe Meibloem

NPS, 17 januari 1995

Twintigdelige serie documentaires, waarin een beeld wordt geschetst van de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland gedurende de eerste 25 jaren na WO II. Per aflevering wordt een specifiek onderwerp behandeld, waarbij een voorval uit een bepaald jaar als leidraad dient. Interviews met betrokkenen en getuigen worden aangevuld met meer en minder bekend archiefmateriaal. Deze aflevering: de veeteelt in Nederland en de boterberg. Leidraad is de Friese boer Feite Klijnstra, eigenaar van diverse generaties koeien Meibloem. De Nederlandse veehouderij maakte in die jaren '50 en '60 een periode van modernisering door, waardoor de melkopbrengst, zowel per koe als in het geheel, veel hoger werd. In de jaren '60 ontstond daardoor de boterberg. Acties om de Nederlander meer melk te laten drinken waren het gevolg. INTERVIEWS hierover met: - Feite Klijnstra, een Friese veehouder en zijn zoon Halbe; - Sicco Mansholt, voormalig minister van Landbouw; - Henk Posthumus, landbouwvoorlichter; - groep inwoners van Kubaard, allen voormalige landarbeiders; - Dirk Bootsma, buurman van Klijnstra; - Wytse Doevedans, voormalig koelhuischef, die het onttakelde koelhuis laat zien; - Berend Heringa, voormalig topambtenaar; - Thijs van Gunst, medewerker Klijnstra; - Roel Breimer, inseminator, die het ingevroren sperma van stieren laat zien. SHOTS: 20:32:59 melken van koeien; koe Meibloem 397, een nazaat van Meibloem 274; 20:46:35 dorpsshots en tweetalig plaatsnamenbord Kubaard; boerderijen en plaatselijke fanfare; 21:06:17 koeien in de grondmist; 21:10:46 koe wordt door inseminator gecontroleeerd; 21:13:17 diverse koeien poseren voor de camera; 21:17:12 feestelijk kaatstoernooi. ARCHIEFBEELDEN (SHOTS/DUPES): 20:31:02 Kort overzicht van het jaar 1949. - portret van de net beginnende Feite Klijnstra - Polygoon Journaal 1953 over expositie "De Melkweg"; - Sicco Mansholt in radiostudio; - boer rijdt met paard en wagen hooi naar binnen; machinaal melken; - "Verstandig werken, meer verdienen", voorlichtingsfilm van min. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, met oa Riek Schagen; 20:48:46 Fanfare Kunst en Vriendschap; boerenleven in Kubaard; - "'t komt in de bus", film over de coöp. Condensfabriek Friesland, met aanvoer en verwerking melk bij Friesche Vlag Fabriek; - goochelaar met zuiveltruc; - door paard getrokken maaier; inpoten land; - "Paardenkrachten voor de boer", voorlichtingsfilm van Shell Nederland over de mechanisatie van de landbouw; - honderden dozen met pakken boter in koelcel; - vergadering Ministerraad; 21:04:34 "De ongelukkige wereld", 1960: grote bijeenkomst van M-brigadiertjes; - "Meer uit melk", 1955: instructiefilm voor melkboeren; - ambtenaar tekent patroon van een koe tbv geboortebericht; - tentoonstelling van Friese koeien en stieren. GELLUIDSFRAGMENT: - radiotoespraak minister van Landbouw, Sicco Mansholt, 1945.