Samen op weg (Acte 4)

RVD: Nederlands Volksherstel, 1945: Neijenhoff, Otto van {regisseur} - Groot, Hugo de {componist} - Hornecker, Rudi {camera}

Samen op weg (Acte 4)

RVD: Nederlands Volksherstel, 1945: Neijenhoff, Otto van {regisseur} - Groot, Hugo de {componist} - Hornecker, Rudi {camera}

00.00 Lege straten en puinhopen in verlaten straat 00.25 Onderduiker kijkt zuchtend uit een raam en haast zich naar ketel op noodkacheltje 00.28 Jonge vrouw trekt benauwd gezicht door rook van het kacheltje en legt 4 aardappels en een heel klein stukje brood op tafel 00.45 Met prikkeldraad omheind strafkamp van de bezettingsmacht. Wegvoeren ter executie van een der gestraften. Kameraden zitten wanhopig in barak waar bed nr 213 leeg blijft als schot weerklinkt 01.47 Gevangenen gaan kameraadschappelijk met elkaar om tijdens hun gevangenschap 01.53 Vrouw van een der gevangenen bij wieg. Ouders van gevangene bekijken diens foto 02.03 Beelden van verwoestingen in Nederland. Prikkeldraad van strafkamp 02.31 Wapperende hakenkruisvlag boven Nederland 02.44 Lancaster bommenwerper en formaties Boeing B-17 Flying Fortresses betrokken bij voedseldroppings 03.06 Mensen wuiven enthousiast naar overvliegende toestellen 03.51 Droppen van in zakken verpakt voedsel op afwerpterrein door Lancasters van de Royal Air Force 04.57 Gedropt voedsel wordt voor transport bijeengebracht, met paard-en-wagen afgevoerd. Opgeluchte gezichten 05.35 Hijsen van de Nederlandse vlag na capitulatie van de Duitsers 05.54 Wapperende rood-wit-blauwe en oranje vlaggen 06.06 Hek wordt geopend door Nederlandse soldaten 06.10 Beelden van intocht van Canadese troepen 06.27 Menigte bestormt Canadese legervoertuigen en begroet bevrijders stormachtig, bejaarde dame staat op, uit raam wuivende inwoners. Intocht Kon. Brigade Prinses Irene in Den Haag 07.18 Wapperende Nederlandse vlag 07.29 Interieur van een kerk waar tijdens dankdienst Wilt heden nu treden wordt gezongen 07.50 Monument opgericht ter nagedachtenis van de gevallenen 08.01 Beelden van oorlogsgraven en achtergelaten weduwen, eerbiedig strijken van geallieerde vlaggen 08.56 Beelden Duitse colonne met paardentractie tijdens afvoer naar Duitsland. Duitse wagens met paardentractie passeert groep gehelmde BS'ers in de stad 09.20 Twee Duitse soldaten worden door politie en BS'ers weggevoerd 09.43 Verbranden van het NSB-blad Volk en Vaderland 09.50 Arrestatie van Ir. A.A. Mussert, leider van de NSB 10.05 Gearresteerde NSB'ers w.o. Mussert en Blokzijl, poseren gedwongen voor de camera in de Scheveningse Strafgevangenis 10.12 Volksmenigte jaagt NSB'er Feenstra op, die haastig in veiligheid gebracht wordt in politiebureau, hossende menigte 10.31 Arrestatie van een vrouw die hakenkruis-insigne op haar truitje heeft zitten terwijl agenten joelende menigte achter afzetting houden 10.49 BS'ers ondervragen SD'ers naar ligging gefusilleerden, beelden van het opgraven, identificeren en kisten van stoffelijke resten van Nederlandse gefusilleerden. De beul van Amersfoort en Duitse SD-functionaris 11.57 EINDE