Elburg in 1923

Haghe Film, 1923

Elburg in 1923

Haghe Film, 1923

Filmbeelden van vele markante punten in het voormalige vissersstadje Elburg aan de Zuiderzee. GENRE: Nederland voor 1940 TREFWOORDEN: steden; stadsbeelden PERSOONSNAMEN: St. Agnietenklooster NAMEN: Feithenhof; Gooipoort; Mheenpoort; St. Nicolaaskerk LOCATIES: Elburg; Kinsbergenstraat, v.; Zuiderzee TECHN-GEGEVENS: filmrol (3 min 1 sec) : ZW/W, stom ; 35 mm ANNOTATIES: Commentaar: Nederlands (tussentitels) Tijdcodes in het veld Beschrijving zijn van film. BESCHRIJVING: 00.00 Tekst : Groote of St. Nikolaaskerk. Gebouwd in de 15de eeuw. In 1566 werd door Ds. Boeymer uit Harderwijk voor het eerst in deze kerk voor de Hervormden gepredikt. 00.12 Beeld : Het gedeeltelijk achter de bomen schuilgaande schip van de kerk. 00.17 De voorzijde van de kerk met de massieve toren. 00.22 Tekst : Kerktoren en Ledige Steden. Beeld : Kerktoren aan het einde van de straat en de oude pakhuizen. 00.28 Tekst : Noorder Kerkstraat. Beeld : Noorder Kerkstraat uitlopend op de Groote Kerk. 00.35 Woonhuis tegen hoge muur bij de kerk. 00.39 Tekst : Oude gevel Beekstraat. Beeld : In goede staat verkerende Oud-Hollandse trapgevel. 00.45 Tekst : St Agnieten of Jufferenklooster, gesticht in 1418. Beeld : Het massieve kloostergebouw met kleine ramen en vensters. 00.53 Tekst : De bolwerken omgeven het gehele stadje als verdedigingsmiddel tegen het zeewater, dat bij hoogen vloed of dijkdoorbraak de stad zou binnendringen. 01.05 Beeld : De metershoge muur tussen de bebouwing. 01.11 Tekst : Mheenpoort. Beeld : De Mheenpoort aan de stadszijde. 01.18 Gezicht van onder de poort naar de haven. 01.21 De poort nogmaals aan de stadszijde. 01.29 En gezien vanaf de haven. 01.33 Tekst : Oude stadsmuur met poort en ronddeelen. Vroeger was de stad geheel door een muur omgeven, wat haar tot een sterke vesting maakte. 01.43 Beeld : Resten der oude stadsmuur aanleunend tegen de zijkant van de Mheenpoort. 01.50 Tekst : Van Kinsbergenstraat. Beeld : Het kruispunt bij de Van Kinsbergenstraat. 01.57 Tekst : Voormalige Booipoort. Beeld : De smalle doorgang tussen de woningen. 02.05 De winkelstraat achter de doorgang. 02.10 Sierlijk gemetseld voetgangerspoortje. 02.15 Tekst : Feithenhof gesticht in 1733. 02.22 Beeld : Een hoekje in het hofje. Gebeeldhouwd stadswape 02.26 Door bomen omzoomde stadsgracht. 02.30 Stuw bij de uitloop in de Zuiderzee. 02.35 Brug over smal riviertje. 02.39 Vijver met op de voorgrond twee zwanen. 02.43 Tekst : Haven, die in de 16de eeuw haar grootste roem beleefde, thans in hoofdzaak dient voor de Elburger visschersvloot. 02.52 Beeld : Afgemeerde visschersschepen in de haven. Aan de masten hangen visnetten te drogen. 03.01 EINDE.