Voorjaarsleven op de pachthoeve Terborg

Polygoon, 1921

Voorjaarsleven op de pachthoeve Terborg

Polygoon, 1921

Gedeelten, waaronder wellicht restmateriaal, uit de "Lentefilm", (ofwel: "Neerland's Volksleven in de Lente": folklore op het Nederlandse platteland in de lente) over het voorjaarsleven op de pachthoeve Terborg. BESCHRIJVING: - Cu waakhond aan ketting 6"; biggen drinken bij varken 21"; - mannen rijden paarden af: lopen met paarden onder poort over brug op camera toe, draaien en lopen vervolgens van camera af, eerst langzaam dan snel 60"; - varkens en biggen bij modderpoel, ganzen en kippen op achtergrond; - koeien worden door met stokken slaande boeren naar water gedreven 50"; - gezelschap te paard waadt door water, bij molenkolk te Schinnen, op achtergrond waterrad gedeeltelijk zichtbaar, 37".