The last shot

Britse en Nederlandse overheid, juni 1945

The last shot

Britse en Nederlandse overheid, juni 1945

(2 delen na elkaar) Eerste deel van een compilatiefilm over Nederland direct voor en na de bevrijding. Opnamen van de intocht van de bevrijders in Amsterdam, van de NSB-leiders, en de gevangenis en het opgraven van geeexecuteerde verzetsstrijders. Verder toont men de grote verwoestingen in Nederland aan de steden, de havens, de spoorwegen en de landbouwgronden. BESCHRIJVING: 00.00 Tekst : The last shot. A ministery of Information Film. The problems of liberated Europe are shown in this story of Holland, july 1945 00.25 Wuivende massa's bij de intocht van de bevrijders in Amsterdam 00.53 oppakken van verrraders en collaborateurs 01.00 Binnenplaats gevangenis van Scheveningen met Van Genechten, Blokzijl, Mussert, en Huygen. Close-up's 01.30 Moeilijkheden bij het identificeren van verraders. Een SS-er wordt herkent aan zijn bloedgroepteken 01.44 Opgegraven lijken van verzetsstrijders 01.56 In een kerk worden de lijken bijeengebracht van verzetsmensen die vlak voor de bevrijding nog vermoord werden 02.20 Monument voor de slachtoffers, waar bloemen zijn bijgelegd 02.34 Gerbrandy houdt een rede bij de officiele viering van de bevrijding op de Dam in Amsterdam. Mensen zijn flauwgevallen in het feestgewoel. (volgens het commentaar van honger en zwakte) 03.06 beelden van de vele in de oorlog aangerichte verwoestingen ; b.v. het verwoeste bouwland 03.16 Het in puin geschoten Arnhem 03.40 Mijnenvelden die opgeruimt moeten worden 03.59 Onbruikbaar gemaakte havens 03.59 Vernield spoorwegnet 04.00 Boomgaarden verbrand en de veestapel uitgeroeid 04.25 Veel schade is ook aangericht door moedwillige overstromingen 04.40 Een boerenfamilie die volledig verarmd is 05.06 Gevangen genomen Duitsers worden, na hun eigen mijnenvelden te hebben opgeruimd, naar Duitsland terug verscheept 05.44 De burgers keren terug naar hun huizen in de steden. mensen trekken met allerhande volgeladen vervoermiddelen terug naar de steden 05.55 De medische verzorging komt weer op gang. (De tekst meld hier dat er bloed wordt afgetapt voor het tegen gaan van besmettelijke ziekten, dezelfde beelden komen volgens de beschrijfster echter ook voor in een andere film, waar het de medische keuring van vrijwilligers voor de strijd tegen Japan zou betreffen) 06.16 Verhoor van een persoon, die verdacht wordt van verraad 06.18 Mensen staan op straat te praten ; volgens de tekst zijn zij doelloos aan het lummelen, terwijl zij hun land zouden moeten her-opbouwen 06.43 Einde eerste acte Tweede deel van een compilatiefilm over Nederland direct voor en na de bevrijding. Dit deel toont hoe moeilijk West-Nederland het in de Hongerwinter had met o.a. rijen voor de gaarkeukens, eten van tulpenbollen, vernielde huizen door weggsloopt hout, bejaarden met hongeroedeem. Verder boerengezinnen als symbool voor de nieuwe hoop. Herdenkingsdienst voor de ca. 3000 joden die de oorlog overleefd hebben. BESCHRIJVING: 00.00 Rij mensen die bij lege zaken probeert nog wat eten te kopen. De mensen zijn blij met elk voedsel dat er nog is 00.20 Kinderen breken houtjes weg tussen de tramrails om thuis te verstoken in de potkacheltjes en enige warmte te hebben 00.40 huizen, welke ingestort zijn, omdat mensen er alles van hout (deuren, balken) uitgesloopt hebben om thuis te verstoken 00.49 Suikerbieten malen in een molentje om te kunnen eten 01.15 Pellen van tulpenbollen, die vervolgens in de koffiemolen gemalen en gekookt worden 01.43 Een familie zit van dit karige tulpenbollenmaal te eten 02.10 Verhongerde kinderen 02.39 Sleepboot in de grachten van Amsterdam, waarop Rode kruis paketten met voedsel 03.09 Rij mensen voor een gaarkeuken waar voedsel uitgedeeld wordt 03.27 Gamellen (kool-)soep worden aangedragen bij de uitdeelpost 04.14 Haveloze kinderen zitten uit hun pannetjes te eten. Een jongetje probeert een lege gamel soep uit te likken 04.34 Ook de bejaarden zijn in het westen van het land praktisch verhongerd. Daarna beelden van jonge mensen die er door honger en gebrek toch al zeer oud uitzien 05.00 Mensen die verdroogd zijn door de honger ... 05.08 ... of juist opgezwollen 05.14 Mensen die koeien melken, om de hogerenden na de bevrijding weer te voederen 05.23 Zeug met biggen 05.27 Paard met veulen 05.36 Boerenmensen 05.48 Punten in Amsterdam kort na de bevrijding ; veel is verwaarloost 06.06 Herdenkingsdienst in een synagoge van de 3000 over gebleven Joden in Nederland, wordt nu ook bezocht door Christenen 06.19 Thuiskomst van een man, die in de geallieerde legers heeft gevochten. Hij brengt allerlei lekkers als brood, snoep, en blikken mee 07.34 Einde

advertentie