Overhandiging onafhankelijksvlag te Amsterdam

Alex Benno, 1913

Overhandiging onafhankelijksvlag te Amsterdam

Alex Benno, 1913

Plechtigheid in de hoofdstad, waarbij grote vlag, symboliserende onze onafhankelijkheid, gehesen wordt. De aanleiding is dat 100 jaar geleden het Koninkrijk der Nederlanden opnieuw gesticht werd na de Franse overheersing. BESCHRIJVING: 00.00 Een tweetal dames, de een met een schild, de ander met een bloemenmandje. 00.05 In het wit geklede dames met wapenschilden der provincies. 00.13 Dames in uniformenkleding, behorend tot het zangkoor. 00.28 Hoge militaire autoriteiten begeven zich naar hun plaatsen. 00.38 Stafofficier van het Regiment Grenadiers onderhoudt zich met bebaarde autoriteit. 00.46 Dirigent op zijn met nationale vlag omwikkelde verhoging dirigeert massaal koor en militaire kapel. 01.01 De eerste spreker richt zich tot de aanwezigen op de tribune, die uitvoerig gefilmd wordt. 01.39 Een tweede spreker op de verhoging, voert het woord. 01.52 In zwarte uniform geklede afdeling Grenadiers, neemt de houding aan en presenteert geweer. 02.02 Geuniformeerde jongens van o.a. 15 jaar presenteren het geweer. 02.06 Padvindsters brengen de groet. 02.09 De grote vlag met de oranje wimpel wordt aan de vlaggenmast omhoog gehesen. 02.24 Staande zingen de aanwezigen op de tribune het volkslied. 02.30 De burgemeester in ambtsgewaad spreekt zijn rede uit. 02.37 De in de flauwe wind uitwaaierende vlag. 02.41 Een generaal beeindigt zijn toespraak. 02.47 Tamboers en hoornblazers van padvinders, marcheren af 02.04 De geuniformeerde jongeren hangen hun geweer om en marcheren af. 03.26 Voortrekkers, verkenners en padvinders marcheren af. 03.49 Afdeling van de Grenadiers marcheert af, gevolgd door de afdeling van de padvinders. 04.05 Gevolgd door de dames-vertegenwoordiging en de neergehaalde vlag. 04.24 Opname vanuit nabijgelegen kerktoren. De stoet trekt tussen de dichte menigte door, tussen stilstaande trams door en marcheert verder de stad in. 04.38 Schip en toren van de kerk. Aan de vlaggestok op het schip wordt de grote vlag en wimpel gehesen. 05.18 EINDE.