Geest en vuur: de KVP-verkiezingscampagne 1956

KVP-productie, 1956

Geest en vuur: de KVP-verkiezingscampagne 1956

KVP-productie, 1956

Film over de grootscheepse verkiezingscampagne van de KVP in het voorjaar van 1956 met het oog op de verkiezingen op 13 juni d.a.v. Landelijk werden er een 8-tal grote manifestaties gehouden, waarvan o.a. die te Den Bosch, Koog a/d Zaan en Maastricht in beeld komen. De bijeenkomsten worde door vele tienduizenden bijgewoond, die aandachtig luisteren en lijsttrekker Romme geestdriftig toejuichen BESCHRIJVING: 00.19 Titel : Geest en Vuur. De Verkiezingsslag 1956. Camera : Piet van der Ham. Commentaar : Joop Reinboud. Technische afwerking : Interfilm N.V. 00.42 Beeld : Verkiezingsaffiches der politieke partijen op grachtenbruggen. Spandoek van Communistische Partij Nederland met tegen Romme (noot 1) gerichte tekst 00.53 Affiche met cartoon van politieke voormannen. Reclamebord van Knoflox dat jong maakt. Affiche van VVD met naam van lijsttrekker Oud (noot 2) 01.02 Bioscoopaffiche van realistisch filmdrama Keer terug. Op reclamezuil geplakte affiche van de CPN en van portret van PvdA-lijsttrekker Dr. Willem Drees naast reclameaffiche van Willem II-sigaren (noot 3) 01.14 Metershoog verkiezingsaffiche, verkiezingsaffiche van lijst 1 met naam Romme. Bord met eis voor meer woningen tegen bouwsteiger 01.26 Reclamebord van Hofnar aan lantarenpaal waaronder verkiezingsbord van de CHU met naam Tilanus (noot 4) 01.30 Verkiezingsbord van KVP aan gevel, van gevels uitgestoken KVP-vlaggen 01.39 Verkiezingsbord van lijst 2 met portretten van Drees en Suurhof aan gevel met bord van KVP waarop kort rijm bevestigd enkele verdiepingen lager 01.45 Spandoeken van de KVP bevestigd langs zijkanten van vrachtwagens. Vrachtwagen van de KVP met groot bord waarop verkiezingsaffiches. Inzoomen op het vakje en rood potlood van het stembiljet 02.00 Straatnaambord Mauritskade in Den Haag. Opschrift in koperen letters Dr. Schaepman Huis boven ingang van het partijbureau, voorgevel van het bureau 02.09 Colonne geluidswagens (personenauto's met luidsprekers op het dak) van de KVP. Rondvaartboot in gracht, menigte kinderen kijkt in de open lucht naar op auto gemonteerd filmprojectiescherm. Kijkers op de rug gezien 02.31 Menigte kinderen luistert naar toespraak. De partijsecretaris Alberink tijdens zijn toespraak. Op de eerste rij zittende geestelijken. De tweede spreker. Luisterende KVP-leden. Kamerlid Mr. Sassen achter de microfoon. Kleuter steekt met wandelstok geuniformeerd gildelid in de rug 02.50 Mr. Sassen tijdens zijn toespraak, applaudisserende toehoorders. Muziekkorps en toeschouwers. Demonstratie vendelzwaaien gevolgd door afmars van de vendeliers 03.13 Ruiter opent optocht van drumband, vendeliers en schutterij 03.30 Tekening van dikke man op bromfiets. Aanplakbiljet met vermelding van bromfietssterrit op Hemelvaartsdag 1956. Menigte gestalde bromfietsen 03.45 KVP-vlaggetjes aan de bromfietsen, deelnemer steekt zijn duim omhoog. Speaker spreekt in microfoon 03.54 Deelnemers aan de sterrit te Den Bosch rijden weg van de start en snorren over een kruispunt. Tweetal toekijkende kleuters op een bank onder een paraplu 04.04 Bromfietsers snorren over kasseienweggetje. Groep zwaaiende toeschouwers langs de weg. Groepje brommers begeleid door auto's op een landweg 04.20 Affiche met aankondiging van gratis vliegtocht per helicopter 04.26 KVP-helikopter komt aanvliegen en daalt neer gadegeslagen door, op de rug gezien, jong echtpaar dat hun kinderen op schouders en arm neemt 04.43 Uitgestapte staatssecretaris Dr. Veldkamp helpt zijn zoontje uit het toestel en wordt begroet door plaatselijk comite 04.58 Luisterend publiek van kinderen volwassenen. Dr. Veldkamp spreekt vanaf verhoging met opschrift Gezond Volk, Gezond Gezin 05.09 Echtpaar neemt plaats in helicopter, jeugd kijkt toe. Helicopter waarop bord van KVP stijgt op voor rondvlucht. Echtpaar met kinderen op de arm kijken naar helicopter, helicopter landt 05.45 Verkiezingsborden van de KVP worden verwijderd waardoor plaatsnaambord van Koog aan de Zaan zichtbaar wordt. optocht van bovenaf gefilmd waarin drumband, muziekkorps, KVP-politici, groep meisjes in Zuiderzeedracht en heren met KVP-borden vlaggen meelopen 06.20 KVP-partijvlag waaronder organisator van de partijbijeenkomst het woord voert. Muziektent met partijvlag en spreker met op de voorgrond de groep meisjes van zojuist 06.35 Spreker voert het woord. Lijsttrekker Romme kijkt papier door, volgende spreker voert het woord 06.47 Publiek applaudisseert. Romme voert het woord onder in wind bewegende partijvlag. Luisterend publiek op de rug gezien. Moeder met baby in kinderwagen luistert 07.07 Meisje in folkloristisch costuum geeft Romme bos bloemen. Applaudisserende heren 07.16 Affiche van het KVP-jongerenappel met kaart van Nederland waarop 8 plaatsen van bijeenkomsten. Stadswapen van Den Bosch 07.23 Toren van de Veemarkt te Den Bosch. Parkeerterrein met rijen autobussen, achteruitstekende autobus. Spandoek van KVP-jongeren uit Oirschot op autobus. Sticker met kort rijm van dezelfde afdeling 07.45 Aankomst van de deelnemers 07.54 Boerenkapel op het podium 08.09 Luisterende jonge KVP'ers. Mej. Dr. Klompe spreekt de deelnemers toe. Overzicht van de bomvolle hal 08.26 Wapperende partijvlag, lijsttrekker Romme in gesprek met KVP-functionaris. Applaudisserende toehoorders 08.37 Dr. Romme op het spreekgestoelte spreekt de bijeenkomst toe 08.52 Toehoorders geven de spreker een staande ovatie, waarvoor deze teruggekeerd op de eerste rij, dankt 09.11 Muziekkorps gaat voorop in verkiezingsoptocht te Maastricht, gevolgd door 4-tal ruiters, vlaggendragers en de prominente KVP-politici te voet 09.39 Toeschouwers zwaaien naar de passerende prominenten die gevolgd worden door vlaggen- en bordendragers 09.58 Toeschouwers op en voor de trappen van het Raadhuis op het Vrijthof. Bordendragers in de stoet, kinderen langs de route. Borden, vlaggen en opschriften in de optocht 10.25 Mr. J. Luns, Mr. Witte, Mr. v. Thiel en Dr. Beel. Afdeling met geweren bewapende politie 10.35 Mr. J. Cals in gesprek met KVP-politicus. Muziekkorps trekt voorbij. Rijen KVP-politici slaan de optocht gade 10.52 Naam en portret van lijsttrekker Romme gemaakt van vuurwerk. In de nachtelijke hemel ontploffend vuurwerk. Tekst Lijst 1 KVP gemaakt van vuurwerk. Publiek wordt verlicht door de explosies 11.26 Tekst : Einde 11.31 Noot 1: Dr. C.P.M. Romme, fractievoorzitter in de Tweede Kamer en lijsttrekker voor de Katholieke Volks Partij. Zeer invloedrijk politicus, niet zelden de spil waar het Nederlandse politieke bestel om draaide Noot 2: Mr. P.J. Oud, fractievoorzitter en lijsttrekker voor Volkspatij voor Vrijheid en Democratie. Liberaal in hart en nieren, groot kenner van de Nederlandse parlementaire democratie. Was in mei 1940 burgemeester van Rotterdam toen de stad gebombardeerd werd Noot 3: Dr. W. Drees was lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid en sinds de bevrijding in 1945 onafgebroken minister in de elkaar opvolgende kabinetten. Van 1948 tot december 1958 was hij minister-president van die kabinetten. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) omdat hij in 1947 d.m.v. een noodwetje de eerste aanzet voor dit staatspensioen gaf. Noot 4: Dr. H.W. Tilanus, fractievoorzitter en lijsttrekker voor de Christelijk Historische Unie. Onder de confessionele politici gold hij als zeer gematigd