De brandweer (acte 1)

Haghefilm, oktober 1919 (stom)

De brandweer (acte 1)

Haghefilm, oktober 1919 (stom)

Versierde brandweerkazerne ter gelegenheid van het dertig-jarig bestaan van het Haagse brandweerkorps. Optocht door de binnenstad van alle brandweervoertuigen. Brandweerlieden tonen de mogelijkheden van de verschillende wagens BESCHRIJVING: 00.00 Tekst: De Brandweer. Het jubileumfeest op 6 oktober 1919 00.07 Beeld: Met guirlandes en gedrapeerde vlaggen versierde boogpoort van de brandweerkazerne waaruit achtereenvolgens het gemotoriseerde materiaal, gevolgd door het met paarden bespannen materiaal, de straat oprijdt 01.15 De brandweercolonne, voltallig bemand, rijdt zigzag tussen dikke hagen toeschouwers door, die na het passeren achter aansluiten 02.09 Handspuit op wagen met paard bespannen 02.15 Komt tot stilstand, waarna meteen de twee schaarladders en de zuigbuis worden afgeladen 02.42 Vier man tillen het pompplateau van de wagen op de grond 03.05 Het afschroeven van het zuigmandje. De zuigbuis wordt aangekoppeld op een standpijp voor de waterleiding 03.14 Brandweerman schroeft de zuigbuis aan de inlaat van de inlaat van de handpomp vast 03.25 De handspuit in werking. Op de achtergrond richt de spuitgast de waterstraal op de hoge muur van de oefentoren 03.49 Oefeningen met den bespannen haspelwagen 04.49 Brandweerman loost, door de slang over de volle lengte telkens op te tillen, het bluswater uit de slang 04.57 De dubbeltoeslaande haakladder wordt voor gebruik gereedgemaakt 05.08 De scharen worden vastgezet 05.21 De instructeur demonstreert het gebruik van de haakladder, die vervolgens uitgeklapt wordt 05.56 De automobiel-stoomspuit. De glimmend-koperen stoomketel met manometers 06.04 Opstoken 06.24 Witte rook komt uit de pijp van de stoomketel; brandweerman schudt petroleum op het vuur en sluit dan het roosterdeurtje 06.33 De dikke zuigbuis wordt met het andere einde in de brandput neergelaten 06.59 Brandweerlieden rollen tweetal brandslangen, die aan de pomp op de wagen bevestigd zijn, uit 07.17 Twee spuitgasten staan gereed met aan staken bevestigde nozzles en richten de persstralen schuin omhoog 07.44 De spuitgasten aan de voet van drie schuin omhoog gerichte stralen, die bovenin een gordijn van water vormen 08.10 De door een paard getrokken petroleumwagen komt tot stilstand op het oefenterrein en ijzeren luiken onderin en bovenop worden geopend 08.31 Brandweerman tilt vierkante bussen petroleum onderuit de wagen, terwijl tweede brandweerman opgerolde slangen uit het ruim neemt en gereed legt 08.57 De koetsier ment de wagen, waarop twee brandweerlieden achterop staan, verder het terrein op 09.02 Einde