Pro et contra: wel of geen atoomwapens?

VPRO, 17 maart 1961

Pro et contra: wel of geen atoomwapens?

VPRO, 17 maart 1961

Discussie over nut en noodzaak van kernbewapening in de vorm van een tweegesprek tussen prof. dr. A.J. Rasker (tegenstander) en Th.E.E.H. Mathon, luitenant-generaal buiten dienst (voorstander). Gespreksleider: H. Faber. Aan de orde komen: de politiek van bewapening in Nederland en de wereld; atoombewapening en de instandhouding van het machtsevenwicht tussen de USSR en VS; Hiroshima; het gevaar van algehele vernietiging van menselijkheid en mensheid; het (anti-)communisme; dictatuur; anti-atoombewapening, protestmarsen; de relatie tussen politiek, machtsvorming en atoombewapening; geestelijke idealen als waardigheid en gerechtigheid versus materiële waarden; de morele verantwoordelijkheden en plichten volgens het christendom.