Een eiland in de tijd: over volksverhalen en volksliederen

VPRO/Noorderlicht, 1 april 1996

Een eiland in de tijd: over volksverhalen en volksliederen

VPRO/Noorderlicht, 1 april 1996

Aan de orde komen de veronderstelde, maar niet op waarheid berustende, hoge ouderdom en Germaanse oorsprong van volksverhalen en volksliederen en wat dat voor het onderzoek naar en de werkwijze van Goethe, de gebroeders Grimm en Dam Jaarsma betekende. INTERVIEWS met: - dr. Eric Venbrux, antropoloog, over de collectie Jaarsma (volksverhalen uit de Friese Wouden); - dr. Louis Peter Grijp, musicoloog; - dr. Jurjen van der Kooi, volkskundige; - dr. Theo Meder, volkskundige. SHOTS: - gebied de Friese Wouden: dorp met hengelaar, woningen aan water en (uitgebreid) cu's ijsresten in water; rijer langs kerk met toren op kerkhof + cu's met symbolische voorstellingen; versierd hek rond kerkhof; - Venbrux in archief collectie Jaarsma; met Meder op straat lopend in Amsterdam oa bij violist die "Komt vrienden in den ronde" speelt; - Venbrux fietsend in Friesland: bezoek aan woonhuis Jaarsma + gesprek met man die over Jaarsma (foto) vertelt; bezoekt oude man en neemt verhalen en liedje op op bandrecorder; - Grijp beluistert bandopname met lied; - pan langs Nederlandse sagenboeken. DUPES (zw/w) uit "Het einde van het lied" over Ate Doornbosch (op film tc in beeld).