Herdenking gevallenen op Antjol

WORDENDE WERELD journaal 1947 (Multifilm Batavia)

Herdenking gevallenen op Antjol

WORDENDE WERELD journaal 1947 (Multifilm Batavia)

Herdenking van gevallenen tijdens de Japanse bezetting en bijzetting van twee geexecuteerden op het erekerkhof Antjol te Batavia. 04.24 Titel: Batavia - Java Herdenking op Antjol 04.26 Overzicht van erekerkhof. 04.31 Federatie van Illegale Werkers herdenkt hen, die hun leven lieten onder de Japanse bezetting. In beeld : Ds. Schouten en de Hoofdpenghoeloe van Batavia, Mohamad Mochtar bin Hadji Moetalib, terwijl zij een toespraak houden, verder Luitenant Goeverneur Generaal Dr. H.J. van Mook en echtgenote, Generaal Buurman van Vreeden en anderen. 04.51 Grafkruis met opschrift: mej. J. Ubels geexecuteerd sept. 43 04.56 In beeld: vertegenwoordiger R.K. kerk, officieren en manschappen, wacht bij vlaggestok met vlag halfstok, vijf dames zittend op bank. 05.12 Marcherende erewacht (leger en politie) met Chevrolet legertruch, nr. B 726. In beeld: Dr. van Mook, echtgenote en saluerende officieren 05.26 Twee kleine kisten met stoffelijke resten van geexecuteerden worden naar open graven gedragen en bijgezet. Nabestaanden werpen bloemblaadjes in het graf. Saluutschoten. Legerkapel speelt treurmuziek. Grafkruisen op de voorgrond. 05.52 In beeld: Kruisen van zojuist bijgezette Maximiliaan Schilling, geexecuteerd 28 aug. 1942 en van Hadji Moechtar, geexecuteerd ultimo 1942. 06.06 In beeld: Europese en Indonesische toeschouwers, drie overvliegende vliegtuigen en erewacht. 06.20 Dr. van Mook legt krans op monument van gevallenen. 06.35 Mr. H.J. Spit en vertegenwoordigers van de Federatie van Illegale Werkers lopen op monument toe om er bloemen op te leggen. 06.46 Last post wordt geblazen voor met bloemen bedekt monument. 06.50 Einde.